2022 NATA & JEE Toppers

2022 NATA Toppers

Sarveshwar P G

NATA 160

CEPT Ahmedabad

Vidhu Smriti R S

NATA 150

Anna University

Mridula M K

NATA 150

Anna University

Sowmiya A J

NATA 149

Anna University

Ranjana

NATA 148

CEPT, Ahamedhabad

Loshini K

NATA 144

Anna University

Medha Aravindhan

NATA 144

Anna University

Eshikka Sureshbabu

NATA 143

BMS College of Arch

Ananya K

NATA 143

CEPT, Ahamedhabad

Ananth Krishna

NATA 143

RV Banglore

Pon Pranithalakshmi

NATA 140

CEPT Ahamedhabad

Zuhair Mohamed Hussain

NATA 139

Cresecnt

Noor Fathima

NATA 138

PSG, Hitech

Sridaeshan

NATA 138

BMS College of Arch

Rithikaa M

NATA 138

NIT, Trichy

Riddhi Sri

NATA 138

Hindusthan Chennai

Abimanyu

NATA 136

BMS College of i-Arch

Ashwin Shreeram T S

NATA 135

RVS Padmavathy Chennai

Charumithra C

NATA 135

PSG Hitech

Vishrant

NATA 135

RV, Bangalore

Santhosh Venugopal

NATA 135

Chennai, Annanagar

Surya

NATA 134

CARE

Janani A

NATA 134

Mohamed Sathak AJ Academy

Gayathri

NATA 134

Manipal University

Vineya R

NATA 134

Chennai, Annanagar

Shubhaharinii

NATA 128

BMS College of Arch

Rathi Arputha R

NATA 133

Thiagrajar

Sanjeev S

NATA 133

Thiagarajar

Akshara Nirmal Kumar

NATA 133

Anna University

Shivani V

NATA 133

Meenakshi College

Mohamed Shameel

NATA 133

RVS School of Architecture

Yoganishta M

NATA 132

Anna University

Sashanka Sekaran S

NATA 132

Anna University

Amiltha Muralidharan

NATA 132

Sathyabama College

Rithik Roopesh

NATA 131

PSG Hitech

Lalith Adithya

NATA 131

Symbiosis Pune

Oviya T

NATA 131

Anna University

Vamsi Krishanan

NATA 130

Anna University

Madhumitha N

NATA 130

Thiagarajar

Keerthana Senthilkumar

NATA 130

Chennai

2022 JEE B.Arch Toppers

Shreevardhan S

JEE 99.39

NIT Calicut

Sai Preethi R

JEE 98.72

NIT Trichy

Rithikaa M

JEE 98.619

NIT Trichy

Noor Fathima

JEE 98.5

PSG Hitech

Parkavi S

JEE 98.3

Nil

Sarveshwar P G

JEE 97.8

CEPT Ahmedabad

Loshini K

JEE 97.62

Anna University

Hariharasudhan M

JEE 96.7

NIT Nagpur

NithyaShree M

JEE 96.62

NIT Trichy

Sanjeev

JEE 96.13

Thiyagarajar

Dhanya G

JEE 95.35

NIT Trichy

Ananth Krishna

JEE 95.224

NIl

Hareta Rosni S C

JEE 95.18

MEASI

Akshaya Lakshmi

JEE 94.9

SRM University